Công ty cổ phần bao bì Fuji


Khay PET Chống Tĩnh Điện ( ESD coating )

Khay PET Chống Tĩnh Điện ( ESD coating )